Vi planterar träd för nästa generation!

Tillsammans med våra kunder bidrar vi till planetens framtid!

Sekretesso ser det som sitt ansvar att bidra till planetens framtid och samtidigt hjälpa människor till en bättre vardag i länder som inte har samma förutsättningar som vi har i västvärlden. Vi gör detta genom att plantera träd, ett klimatsmart val som är mätbart över tid. Vårt samarbete med Vi-skogen bygger på en tacksamhet för att naturen varje dag delar med sig ofrivilligt till oss människor. Människan måste ge tillbaka, vi ger tillbaka i form av träd som planteras för varje företag som väljer någon av våra tjänster, fortsatt skänker vi 1st träd varje år för alla våra kunder.

Träden som planteras är olika sorter, en del är snabbväxande varianter som ger foder till boskap medans de fruktträd som planteras främst är tänkta för alla de bönder och bybor som vi tillsammans hjälper till en bättre vardag. Förutom föda tillför träden en massa annat som är minst lika viktigt, bördigare jordar, skugga, ved och byggmaterial men framförallt ger träden ren luft. Fördelarna är många och vi är stolta över att vara en del i ett långsiktigt förbättringsarbete.

Ni som företag bidrar automatiskt till ett bättre klimat samt ett drägligare liv för människor i Östra Afrika genom att använda någon av våra tjänster, tack!

Vi-Skogen har en metod, Agroforestry!

Metoden går ut på att låta varje nytt träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Ni kan läsa mer om Vi-Skogens fantastiska arbete på www.viskogen.se

Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett bättre klimat, kontakta oss nu för mer information om våra tjänster!