VÅRA TJÄNSTER

Sekretesshantering med hög säkerhet!

I en allt mer kontrollerad värld med tydligare lagstiftning och hårdare straff vid felaktig hantering av personuppgifter är det ett måste för alla företag att sköta sin sekretesshantering på korrekt sätt. Vi utför säkerhetsdestruktion med hög säkerhet via en obruten kedja. Låt oss sköta jobbet, en garanti för ert företag!

Valgorenhet_trad_alt4

Vi planterar träd för nästa generation, redan idag!

Som ett led i vårt miljöarbete planterar vi träd i Östra Afrika, ansvaret ligger på vår generation att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Läs mer om vårt trädprojekt här

Några av våra kunder

-Våra kunder finns i en rad olika branscher.