Sekretesstunna

En sekretesstunna är som en soptunna men där det som slängs hålls skyddat från obehöriga. Det finns många olika typer av sekretesstunnor, även kallat sekretesskärl. Gemensamt för dessa är att dom är till för att hantera just sekretessbelagda dokument, känsligt material eller annat som man helt enkelt inte vill att andra ska kunna ta del av.

sekretesstunna

Ett måste på alla arbetsplatser

De allra flesta företag hanterar information som är känslig och som man inte vill att vem som helst ska få ta del av. Sådan information kan vara allt från lite känsligt till mycket känslig. Risken finns att någon obehörig ska ta del av informationen och vad skulle detta kosta ert företag? Företag idag bör ta det säkra före det osäkra och arbeta med samma säkerhetstänk för fysiska dokument som man arbetar med digitala dokument och IT-säkerhet. 

 

En sekretesstunna är en kostnadseffektiv lösning för behovet av att förvara känsliga dokument innan de destrueras. Sekretesstunnan placeras till exempel i skrivarrummet och är utformad så att det går att föra in papper i tunnan, men det går inte att ta ut papper. När tunnan väl blivit full så hämtas den av återvinningsföretaget som på ett säkert sätt ser till att det sekretessbelagda materialet förstörs korrekt.

Sekretesstunna och det övergripande arbetet med sekretess

När man som företag eller myndighet ser över sina rutiner gällande sekretess så bör en sekretesstunna alltid finnas med som en naturlig del i det arbetet. Varför lägga en massa tid och resurser på att utforma rutiner för hur man ska arbeta med sekretesspapper om det inte också finns rutiner för hur dessa ska slutförvaras och förstöras? 

 

En sekretesstunna är oftast försedd med ett låsbart lock, så att enbart behöriga personer kan öppna den. Vanligast är att enbart återvinningsföretaget har tillgång till nyckeln, då tanken är att ingen annan ska vara nere i tunnan och leta efter papper.