Destruktion

Destruktion är en viktig fas inom arbetet med sekretess. Det är själva slutfasen, där man helt enkelt förstör det dokument eller den digitala data som rymmer sekretessbelagd eller känslig information. Om detta inte utförs på rätt sätt riskerar man att informationen hamnar i orätta händer med stora konsekvenser som följd. 

När det gäller destruktion av sekretessbelagd information så kan det se ut på många olika sätt. Dels beror det på hur informationen finns lagrad, om det finns i fysisk form i företagets lokaler, eller om den förvaras i ett bankfack, osv. Eller om informationen finns lagrad på lokala hårddiskar, alternativt i molnet. Beroende på situationen och hur det ser ut så bör man alltid noga överväga hur man ska gå tillväga för att göra sig av med informationen – eller som vi säger destruera den.

Vad betyder destruktion?

Vad betyder destruktion?

Destruktion betyder just vad det låter som. Det handlar om att förstöra information. Så att den inte kan göras tillgänglig för någon igen, någonsin. Företag som hanterar dokument, både i pappersformat och digitalt, bör ha en rutin på plats när det gäller destruktion. Det är minst lika viktigt att ha klart för sig hur man ska göra sig av med information, som hur man ska lagra den.

 

Destruktion av papper

När det gäller destruktion av papper så finns det lite olika sätt att arbeta på. Ofta handlar det om hur mycket papper man hanterar, när man ska välja vilket sätt man ska använda för destruktion av papper. 

Företag som hanterar små mängder sekretessmaterial kan ha ett sekretesskärl på kontoret i mindre modell. När kärlet blivit fullt kontaktar man exempelvis Sekretesso, som kommer ut och hämtar materialet och ser till att det destrueras på ett korrekt sätt. Ett sekretesskärl är som en stor låst papperskorg med en liten öppning överst. Där kan man slänga i papper, men det är för litet för att kunna fiska upp papper igen.

Företag som hanterar större mängder sekretesspapper kan använda större sekretesskärl eller en sekretesstunna med regelbunden hämtning/tömning och destruktion. Då kommer exempelvis Sekretesso och hämtar sekretessmaterialet en gång per vecka och ser så klart också till att hanteringen sker säkert och att pappret destrueras på ett korrekt sätt.

Destruera hårddiskar

Sekretessbelagd information eller känsliga uppgifter som finns lagrade på en hårddisk ska också destrueras. Vill man destruera hårddiskar så bör man lämna in dom till en specialist, förslagsvis Sekretesso. Det räcker inte med att montera isär hårddisken utan den behöver också strimlas sönder till små bitar, för att känslig information inte ska kunna återskapas.

Här handlar det alltså om en rent fysisk destruktion, där hårddiskens komponenter förstörs (se film här). En raderad hårddisk riskerar annars att återskapas och filer kan hamna i orätta händer. Därför är det extremt viktigt att låta någon som är expert destruera era hårddiskar. Sekretesso innehar utrustning som destruerar hårddiskar på ett mycket effektivt och säkert sätt.