Sekretesshämtning

Sekretesshämtning innebär upphämtning av sekretesspapper och annat känsligt material. Det vanligaste är att man hämtar upp sekretesskärl eller sekretesstunnor på företagets kontorslokaler och återvinner pappret på ett miljövänligt och säkert sätt. 

 

Sekretesshämtning är en smidig lösning för företag som hanterar stora mängder känsligt material i pappersform. Istället för att strimla stora mängder papper, vilket kan vara extremt tidsödande, kan man låta ett företag komma en gång per vecka och plocka upp allt material och se till att det förstörs.

Sekretesshämtning

Hantering av omfattande sekretessmaterial

Vissa organisationer och företag hanterar stora mängder känsligt material och slänger mycket papper varje månad i sekretesstunnor. Då är det viktigt att ha en samarbetspartner som man kan lita på. Någon som dels hyr ut sekretesskärl i lämpligt antal och storlekar och som hämtar dessa när de blivit fulla. Rutinerna ska löpa på obehindrat och sekretessarbetet ska bli en inarbetad rutin i den egna organisationen.

Destruktion av sekretesspapper utförs av företaget som hämtar upp materialet, exempelvis Sekretesso. Då kan man som kund känna sig trygg med att hela processen tas om hand på korrekt sätt och att materialet förstörs på ett sätt att det aldrig går att återskapa informationen. På så sätt skyddar man sig från att materialet hamnar i orätta händer.

Säker hantering A och O vid sekretesshämtning

Vid sekretesshämtning så hämtas alltså sekretesspapper som, om det skulle hamna i fel händer, skulle kunna innebära en fara för såväl människor som företag. Därför är det extremt viktigt att hanteringen utförs på ett korrekt sätt. Anlita bara företag som ni har förtroende för!

 

Det är viktigt att företaget som utför sekretesshämtningen tar ansvar hela vägen. Att dom dels hämtar upp materialet och sedan är med hela vägen tills dess att dokumenten är destruerade. Allt detta bör ske i obruten kedja, från dess att hämtning sker tills dess att det destrueras.