Om Sekretesso

Sekretesso är ett modernt och serviceinriktat bolag med fokus på sekretesshantering, destruktion samt återvinning av papper och hårdvara med känsligt innehåll.

Vår grundtanke bygger på trygghet, därför levererar vi pålitliga sekretsesslösningar till företag och organisationer i hela Skåne. Med våra låsta sekretessbehållare för papper och hårdvara löser vi hela sekretesskedjan i enlighet med den policy som gäller för rådande lag, General Data Protection Regulation (GDPR).
Vi samarbetar med ett av Sveriges ledande företag inom informationssäkerhet, ett samarbetet som på sikt skapar mervärde för våra kunder. Tillsammans för vi kontinuerligt diskussioner kring olika scenario för att säkerställa att vi levererar trygga och säkra lösningar till våra kunder.

Trygg partner

Vår vision bygger på trygghet och partnerskap. Tillsammans med våra kunder är vi en trygg partner för deras sekretesshantering. Vi förvaltar varsamt det förtroende som våra kunder ger oss, för vem ska man annars lite på om inte oss? Att vara kund hos Sekretesso innebär att man bryr sig om den enskilda individen och tar ansvar. Företag som tar ansvar för sekretess är sunda företag med kloka värderingar och vi, precis som ni, värnar om människors rättigheter likaså den fria människans rätt att behålla sin identitet och integritet.